ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
24.09.2016
ՀՀ Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի վարաչական տարածքում Մառատ Հովսեփյանի ձկնաբուծության նպատակով Ազատ գետից՝ 20.0լ/վրկ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության  կողմից  ՀՀ ջրային  օրենսգրքի և ՀՀ  կառավարության   07.03.03թ. N217-Ն  և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է ՀՀ Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի վարչական տարածքում Մարատ Հովսեփյանի ձկնաբուծության նպատակով Ազատ գետիցª  20.0 լ/վրկ ջրառի  ջրօգտագործման   թույլտվության  նախագիծը:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախա•ծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից - 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկլայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա_2016թ. սեպտեմբերի  30 -ին_ժամը_1600 - ին    Կառավարական      3-րդ տուն, 5-րդ հարկ,   541 սենյակ:

              

  ՀՀ բնապահպանության նախարարություն