ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
13.09.2016
ՙՙՏելիա Մայնինգ՚՚ ՍՊԸ-ի ջրօգտագործման թույլտվությունների նախագծերը

ՀՀ բնապահպանության նախարարությանաշխատակազմիջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության  կողմից  ՀՀ ջրային  օրենսգրքի և ՀՀ  կառավարության   07.03.03թ. N217-Ն  և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում էՀՀ Սյունիքի մարզի Գեղի համայնքի վարչական տարածքում “Տելիա Մայնինգ” ՍՊԸ–ի կողմից Գեղի գետի վրա “Աստղաբերդ” ՓՀԷԿ-ի կառուցման նպատակով ջրառի  ջրօգտագործման   թույլտվության  նախագիծը:

Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից - 18 - ը դիմել ՀՀ ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ):

Հասարակայնության կողմից փաստաթղթի  նախնական տարբերակի լսումը տեղի կունենա  2016թ. սեպտեմբերի  20 -ին_ժամը_1600 - ին    Կառավարական      3-րդ տուն, 5-րդ հարկ,   541 սենյակ:

                                                ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

 

ՀՀ բնապահպանության նախարարությանաշխատակազմիջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության  կողմից  ՀՀ ջրային  օրենսգրքի և ՀՀ  կառավարության   07.03.03թ. N217-Ն  և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում էՀՀ Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի վարչական տարածքում “Տելիա Մայնինգ” ՍՊԸ–ի կողմից Ամբերդ գետի վրա “Բյուրական” ՓՀԷԿ-ի կառուցման նպատակով ջրառի  ջրօգտագործման   թույլտվության  նախագիծը:

Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից - 18 - ը դիմել ՀՀ ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ):

Հասարակայնության կողմից փաստաթղթի  նախնական տարբերակի լսումը տեղի կունենա 2016թ. սեպտեմբերի   20-ին_ժամը___1600 - ին    Կառավարական      3-րդ տուն, 5-րդ հարկ,   541 սենյակ:

                                                ՀՀ բնապահպանության նախարարություն