ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
08.09.2016
<Արմ-Աէրո> ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Արին համայնքի վարչական տարածքում <Հեր-Հեր> ՓՀԷԿ-ի շահագործման նպատակով ջրօգտագործման թույլտվության ստացման նախագիծ

ՀՀ բնապահպանության նախարարությանաշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության  կողմից  ՀՀ ջրային  օրենսգրքի և ՀՀ  կառավարության   07.03.03թ. N217-Ն  և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է  “ԱՐՄ-ԱԷՐՈ” ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արին համայնքի վարչական տարածքումՀեր-Հեր” ՓՀԷԿ-ի շահագործման  նպատակով՝ Արփա գետի Հեր-Հեր վտակի Հեր-Հեր ջրամբարին կից 952.0լ/վրկ ջրառի  ջրօգտագործման   թույլտվության  նախագիծը:

Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից - 18 - ը դիմել ՀՀ ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ):

Հասարակայնության կողմից փաստաթղթի  նախնական տարբերակի լսումը տեղի կունենա __2016թ. սեպտեմբերի   14-ին_ժամը___1600 - ին    Կառավարական      3-րդ տուն, 5-րդ հարկ,   541 սենյակ:

 

 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն