ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
22.08.2016
ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ազատեկ համայնքի խմեու-կենցաղային նպատակով ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծ

Հ Ա Ս Ա Ր Ա Կ Ա Յ Ն ՈԻ Թ Յ Ա Ն   Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217-Ն և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ազատեկ համայնքի խմելու-կենցաղային նպատակով՝ եՎարատեղե, եԸնդրոյի գհոռե, եՓարինջներե և 2 եԳյոլիե կոչվող 5 բնական աղբյուրից 2.2 լ/վրկ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:

Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից - 18 - ը դիմել ՀՀ ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ):

Հասարակայնության կողմից փաստաթղթի նախնական տարբերակի լսումը տեղի կունենա __2016թ. օգոստոսի 27-ին_ժամը___1600 - ին Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն