ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
08.08.2016
<<Վզգո>>, <<Տավրոս Գրիգ>>, <<ԹԵԳՍԱՐ>> ՍՊ և <<Մերձմոսկովյան>> ԲԲ ընկերությունների ջրօգտագործման թույլտվությունների ստացման համար հասարակայնության ծանուցումներ

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈԻԹՅԱՆ    ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217-Ն և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է “ՎԶԳՈ” ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավան համայնքի վարչական տարածքում արդյունաբերական նպատակով՝ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից՝ 7.8 լ/վրկ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:

Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից - 18 - ը դիմել ՀՀ ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ):

Հասարակայնության կողմից փաստաթղթի նախնական տարբերակի լսումը տեղի կունենա_2016թ. օգոստոսի 12-ին_ժամը__1600 - ին Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

-----------------------------------

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈԻԹՅԱՆ    ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ          

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության  կողմից  ՀՀ ջրային  օրենսգրքի և ՀՀ  կառավարության   07.03.03թ. N217-Ն  և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է  “Մերձմոսկովյան” ԲԲԸ-ի կողմից ՀՀ Շիրակի  մարզի Առափի համայնքի վարչական տարածքում արդյունաբերական նպատակով՝ Ախուրյան գետից՝  11.2  լ/վրկ ջրառի  ջրօգտագործման   թույլտվության  նախագիծը:

            Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից - 18 - ը դիմել ՀՀ ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ):

Հասարակայնության կողմից փաստաթղթի  նախնական տարբերակի լսումը տեղի կունենա __2016թ. օգոստոսի  12-ին _ժամը___1600 - ին    Կառավարական      3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

 

 

                                                ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

----------------------------------------

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈԻԹՅԱՆ    ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ          

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության  կողմից  ՀՀ ջրային  օրենսգրքի և ՀՀ  կառավարության   07.03.03թ. N217-Ն  և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է  “Տավրոս Գրիգ” ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ Արարատի  մարզի Ոսկետափ համայնքի վարչական տարածքում արդյունաբերականև ոռոգման նպատակներով՝  ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից՝  5.8  լ/վրկ ջրառի  ջրօգտագործման   թույլտվության  նախագիծը:

            Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից - 18 - ը դիմել ՀՀ ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ):

Հասարակայնության կողմից փաստաթղթի  նախնական տարբերակի լսումը տեղի կունենա __2016թ. օգոստոսի  12-ին _ժամը___1600 - ին    Կառավարական      3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

 

 

                                                ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

--------------------------------------

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈԻԹՅԱՆ    ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ          

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության  կողմից  ՀՀ ջրային  օրենսգրքի և ՀՀ  կառավարության   07.03.03թ. N217-Ն  և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է  “ԹԵԳԱԱՐ” ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ Արարատի  մարզի Արալեզ համայնքի վարչական տարածքում արդյունաբերական նպատակով՝  ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից՝  1.0  լ/վրկ ջրառի  ջրօգտագործման   թույլտվության  նախագիծը:

            Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից - 18 - ը դիմել ՀՀ ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ):

Հասարակայնության կողմից փաստաթղթի  նախնական տարբերակի լսումը տեղի կունենա __2016թ. օգոստոսի  12-ին _ժամը___1600 - ին    Կառավարական      3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

 

 

                                                ՀՀ բնապահպանության նախարարություն