ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
07.06.2016
««Դիլիջան» Ազգային Պարկ»-ի 2016- 2025 թվականների կառավարման պլանի նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2016թ. հունիսի 9-ին, ժամը 12:00-ին ««Դիլիջան» Ազգային Պարկ»-ի այցելուների կենտրոնում` ք. Դիլիջան, Թբիլիսյան խճուղի 2 հասցեում տեղի կունենան ««Դիլիջան» Ազգային Պարկ»-ի 2016- 2025 թվականների կառավարման պլանի նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ: Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ք. Դիլիջան ««Դիլիջան» Ազգային Պարկ»-ի այցելուների կենտրոնում` ք. Դիլիջան, Թբիլիսյան խճուղի 2 հասցեում՝ հեռ. 0268 27032: