ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
26.06.2015
2015թ. մայիսի 20-ից հունիսի 20 -ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Հայգյուղշիննախագիծ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Գառնիի մայր ջրանցքի և Գառնիի ու Հացավան համայնքների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերականգնում" նախագծային աշխատանքները-19.06

"Հայնախագիծ" ԲԲԸ - ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագծի լրամշակման նախնական փուլի աշխատանքները բնապահպանական փորձաքննության ենթարկելու մասին-17.06

"Հայնախագիծ" ԲԲԸ - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագծում փոփոխություններ և մի քանի հատվածների գոտիավորման նախագծային աշխատանքների նախնական փուլի աշխատանքները բնապահպանական փորձաքննության ենթարկելու մասին-17.06

"Էյ թի էմ էս սոլյուշնս" ՍՊԸ - Ներկայացվում է "Պարզ լիճ" 35/6 ԿՎ ենթակայանի աշխատանքային նախագիծը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման- 16.06

"Քարեվարդ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Քեյէներջի" ՓՀԷԿ-ի աշխատանքային նախագիծը-29.05

"Արաց" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Քաջարանի" հողաէլեկտրակայանի աշխատանքային նախագիծը-20.05

Նախագծերին կարող եք ծանոթանալ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18