ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
20.04.2015
2015թ. ապրիլի 9-ից 17-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության մոդելային ցանցավանդակային տնտեսության հայտի լրակազմ տարբերակը-17.04

Էդմետ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության օգտագործված կապարային մարտկոցների պահեստի նախագիծը-15.04

Lotti engegneria -Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման տեխնիկատնտեսական հիմնավորման բնապահպանական փորձաքննության եզրակացություն ստանալու մասին-9.04

"Նիգավա" ՍՊԸ - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքի վարչական տարածքում "Նիգավա" ՓՀԷԿ-ի կառուցման համար բնապահպանական փորձաքննության եզրակացություն ստանալու մասին-9.04

Նախագծերին կարող եք ծանոթանալ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18