ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
08.04.2015
2015թ. մարտի 2-ց 3-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

Արև և ջուր" ՍՊԸ - Բնապահպանական փորձաքննության նախնական գնահատմանն է ներկայացվում "Կապուտջուղ" ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագիծը-2.04

"Շեն-Տավր" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Երևան Մոլ-ի կինոթատրոնի կառուցման նախագիծը-3.04

Նախագծերին կարող եք ծանոթանալ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: