ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
17.11.2014
2014թ. սեպտեմբերի 19-ից նոյեմբերի 14-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Տաթևի Անապատ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Անապատ-1" ՓՀԷԿ-ի վերանայման նախագծային փաստաթղթերի նախնական գնահատման հայտը-10.11

"Էրեբունու շուկա" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանում նախատեսվող առևտրի կենտրոնի կառուցմանն առնչվող փաստաթղթերը-28.10

"Գրին Փաուր" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեհվազ համայնքում նախատեսվող Մեղրի 1 ՓՀԷԿ-ի փաստաթղթերը-14.10

"Շեն հոլդինգ" ՓԲԸ - Ներկայացվում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման Շեն Հոլդինգ ՓԲԸ-ի հայտը` ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի գիպսատար ապարների հանքավայրի Կենտրոնական տեղամասի փոփոխված նախագիծը-25.09

"Քարարտ" ՓԲԸ - Ի պատասխան 5/19.3/52817 գրության ներկայացվում է ՍԹԱ նախագծի լրամշակված տարբերակը-19.09

"Գեոքարտնախագիծ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արարատի մարզի Արևշատ գյուղական համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագիծը-18.09

<<Ալլուվիալ Գոլդ Մայնինգ>> ՓԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորփաքննության ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մասրիկի ոսկու հանքերևակման սահմաններում 2014-2017թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման ծրագիրը-12.09

Նախագծերին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: