ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
08.09.2014
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ -<<Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության <<Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի կողմից <<Երիտասարդ անտառաբույծների միավորում>> ՀԿ-ի միջոցով իրականացվում է <<Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրի ներդաշնակեցում և ազգային զեկույցի մշակում>> ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է <<Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարություն և գործողությունների ազգային ծրագիր>> փաստաթղթի նախագիծը: Վերջինիս կապակցությամբ <<Երիտասարդ անտառաբույծների միավորում>> ՀԿ-ն կազմակերպում է շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ հանրային քննարկում, որը կկայանա 2014 թ. սեպտեմբերի 16-ին ժամը 15:00-ին Հայաստանի Գրողների միության կլոր սրահում (2-րդ հարկ):

Նյութեր