ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
15.08.2014
2014թ. օգոստոսի 8-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

Սեվեն Ռանդեվու" ՍՊԸ՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ջիլ համայնքում նախատեսվող բնակելի համալիրի նախագծային փաստաթղթերը բնապահպանական փորձաքննության ենթարկելու մասին-08.08

Մեգո Գոլդ" ՍՊԸ՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թուխմանուկի ոսկու /կենտրոնական տեղամաս/ հանքավայրի նախկինում տրամադրված փոփոխված աշխատանքային նախագիծը բնապահպանական փորձաքննության ենթարկելու մասին-08.08

Ատրիում Պրո Ստուդիո" ՍՊԸ՝ ՀՀ Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղական համայնքի պատվերով մշակված համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագիծը բնապահպանական փորձաքննության ենթարկելու մասին-08.08

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18