ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
08.08.2014
2014թ. օգոստոսի 4-ից 6-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Կետ Արքիթեքթ" ՓԲԸ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի ք.Դիլիջանում նախատեսվող Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի նախագիծը բնապահպանական փորձաքննության ենթարկելու մասին -06.08

"Ատրիում պրո ստուդիո" ՍՊԸ՝ ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա գյուղական համայնքի պատվերով մշակված համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագիծը բնապահպանական փորձաքննության ենթարկելու մասին-06.08

Մոնարխ կապիտալ սենթր" ՍՊԸ՝ ՀՀ Արարատի մարզի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի արդյունահանման նախագիծը բնապահպանական փորձաքննության ենթարկելու մասին-04.08

Պարիսպ" ՍՊԸ՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Արամուս գյուղի բազալտի հանքավայրի հարակից տեղամասի շահագործման նախագիծը բնապահպանական փորձաքննության ենթարկելու մասին-04.08

"Էկոլոգիական իրավունք" ԲՀԿ՝ հարցում- բնապահպանական փորձաքննության ներկայացված Թուխմանուկի հանքավայրի երրորդ պոչամբարի վերջին նախագծի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու մասին-04.08

"Սևանի իշխան" ՓԲԸ-ի ջրի փակ շրջանառությամբ Սևանի իշխանի մանրաձկան տնտեսության նախագիծը բնապահպանական փորձաքննության ներկայացնելու մասին-04.08

"Դեմեր" ՍՊԸ՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Արամուս գյուղի բազալտի հանքավայրի հարակից տեղամասի շահագործման նախագիծը բնապահպանական փորձաքննության ենթարկելու մասին-04.08

"Լա-Մար" ՍՊԸ՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի դացիտային տուֆերի հանքավայրի արդյունահանման նախագիծը բնապահպանական փորձաքննության ենթարկելու մասին-04.08

Նախագծերին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18