ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
15.07.2014
2014թ. հուլիսի 7-ից 8-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

Սոտքի գյուղապետարան՝ ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում Սոթք համայնքում կենցաղային աղբավայրի կառուցման նախագիծ-նախահաշիվը-08.07

"Հայնախագիծ" ԲԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագծում փոփոխություններ և մի քանի հատվածների տարածքների գոտիավորման նախագիծը-08.07

Արտավան ՀԷԿ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արտավան համայնքում նախատեսվող "Արտավան" ՓՀԷԿ-1-ի և "Արտավան" ՓՀԷԿ-2-ի նախագծերը-07.07

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18