ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
07.07.2014
2014թ. հունիսի 23-ից 24-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Զանգեզուր Էներգո" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Արևիկ" ՓՀԷԿ-ի աշխատանքային նախագիծը -26.06

"Եղեգնաձոր բժշկական կենտրոն" ՓԲԸ` ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության կաթսայատան շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը:-02.07

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18