ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
27.06.2014
2014թ. հունիսի 23-ից 24-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Առողջ Հրազդան խումբ" քաղաքացիական նախաձեռնություն - Բնապահպանական փորձաքննության եզրակացություն ստանալու համար ներկայացված "Հրազդանի երկաթի հանքաքարի հանքավայրի" շահագործման աշխատանքային նախագծի նոր տարբերակի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու մասին-23.06

Սեմար Հարությունյան - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի Շամախյան տեղամաս 33քառ., 11 անտառամասում նախատեսվող հանգստի տան կառուցման հաշվետվությունը –23.06

"Վարանցով ՀԷԿ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոս գետի վրա կառուցվելիք "Վարանցով" ՀԷԿ-ի բանվորական նախագիծը-24.06

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18