ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
17.06.2014
2014թ. հունիսի 11-ից 13-ը-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

Գեոքարտնախագիծ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի գլխավոր հատակագծի նախագիծը-11.06

"Քաջարան մոնտաժ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Սյունիքի մարզի Բաղացջուր գետի վրա Ձագեձոր ՓՀԷԿ-2-ի բանվորական նախագծի բնապահպանական հիմնավորումը-13.06

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18