ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
31.05.2014
2014թ. մայիսի 26-ից 29-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Բակտեկ Էկո" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտի ոսկու հանքավայրի շահագործման նախագիծը-29.05

"Արտմետ քոնսթրաքշն" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արմավիրի մարզի Քարաթափի ԱԿԽ հանքավայրի շահագործման նախագիծը-29.05

Հ.Իսահակյանից՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի ք. Արմավիր Երևանյան փողոց թիվ 17/3 հասցեում նախատեսվող առևտրի և սպասարկման օբյեկտի կառուցման աշխատանքային նախագիծը բնապահպանական փորձաքննության ենթարկելու մասին-27.05

"Գոլդեն Փելիս Հոթել" ՍՊԸ -ի 4-րդ մասնաշենքի աշխատանքային նախագծերը բնապահպանական փորձաքննության ենթարկելու մասին-26.05

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18