ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
12.03.2014
2014թ. մարտի 7-ից 10-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

Արխիտոն" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Կոտայքի մարզի Զորավան համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքները-10.03

"Ջուրլույս" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Իջևան-1" ՓՀԷԿ-ի աշխատանքային նախագիծը-7.03

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18