ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
07.02.2014
2014թ. հունվարի 20-ից 31-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Ջերմուկի Կարիտաս" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Արփայի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի արդյունահանման նախագիծը-31.01

"ՄեգաԷներջի" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Խաչաղբյուր-2" ՓՀԷԿ-ի կառուցման նոր /փոփոխված/ աշխատանքային նախագիծը-23.01

Egis International - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի երկու ճանապարհային հանգույցների ճարտարագիտական նախագիծը-20.01

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18