ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
09.01.2014
2013թ. դեկտեմբերի 17-ից 26-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Մինք Բրիդինգ քամփընի" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնքի սեփականություն հանդիսացող 4.1 հա հողամասում "Կզաքիսի" բուծման ծրագիրը-26.12

Տիհանա նախագիծ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշե համայնքում ռազմական ոստիկանության համար 10 կվ էլեկտրամատակարարման աշխատանքային նախագիծը-25.12

"ՎՀՀ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դարանակի քաղցրահամ ջրերի թիվ 1,2,3 աղբյուրների հանքավայրի արդյունահանման նախագիծը-25.12

"Հայնախագիծ" ԲԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Վանաձոր քաղաքի թիվ 18 դպրոցի կաթսայատան շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման աշխատանքները-24.12

"Մերուժան-Գրիգոր" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի հրաբխային խարամի հանքավայրի Հյուսիսային տեղամասի շահագործման աշխատանքային նախագիծը-17.12

"Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն" ՓԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի" նախագիծը-23.12

"ՋԻՆՋ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Դիլիջան և Ջերմուկ քաղաքների կեղտաջրի մաքրման կայանների նախագծային փաստաթղթերի մշակում" աշխատանքային նախագիծը-23.12

"Գեոդեզիա և քարտեզագրություն" ՊՈԱԿ` ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Կոտայքի մարզի Մարմարիկ համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագիծը-19.12 Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18