ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
20.12.2013
2013թ. դեկտեմբերի 13-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Մեգո Գոլդ" ՍՊԸ - Խնդրվում է վերանայել Թուխմանուկի պոչամբարի նախագծի բնապահպանական մասը և տալ եզրակացություն-13.12

"Իջևանի բենտոնիտ կոմբինատ" ԲԲԸ - ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղի բենտոնիտային կավերի հանքավայրի կենտրոնական տեղամասի ընդլայնման նախագծի հետ կապված-13.12

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18