ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
27.11.2013
2013թ. նոյեմբերի 20-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Գեոդեզիա և քարտեզագրություն" ՊՈԱԿ` ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արարատի մարզի Նորաբաց համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի նախագիծը-21.11

"Էյ Քեյ Էյ Ջի" ՍՊԸ` ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կոշ համայնքում նախատեսվող Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի Կոշ ճյուղի արագահոսի "Կոշ" ՓՀԷԿ-ի նախագծային փաստաթղթերը-21.11

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: