ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
18.11.2013
2013թ. նոյեմբերի 5-ից 13-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Ռենկո Արմէստեյտ" ՍՊԸ՝ ՀՀ ք. Երևանում, Գ.Լուսավորիչ 4/2 հասցեում նախատեսվող բետոնահանգույցի աշխատանքային նախագիծը բնապահպանական փորձաքննության ներկայացնելու մասին-13.11

"Իջևանի բենտոնիտ կոմբինատ" ԲԲԸ` ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղի բենտոնիտային կավերի հանքավայրի կենտրոնական տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման փոփոխված նախագիծը-12.11

"Երևաննախագիծ" ՓԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Ծովակալ Իսակովի պողոտան Արշակունյաց պողոտային միացնող ավտոմայրուղու շինարարության աշխատանքային նախագիծը-5.11 Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: