ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
30.09.2013
2013թ. սեպտեմբերի 20-ից 25-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Ջերմուկի Կարիտաս" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Զիրաքի հրաբխային խարամի հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագիծը-25.09

"Ալտագո" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդային ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի հարավային տեղամասի արդյունահանման նախագիծը-20.09

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: