ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
20.08.2013
2013թ. օգոստոսի 15-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել է ՀՀ Լոռու մարզի Մերձշնողյան ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագիծը

2013թ. օգոստոսի 15-ին "Թեղուտ" ՓԲԸ –ը ներկայացրել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ՀՀ Լոռու մարզի Մերձշնողյան ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագիծը:

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: