ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
13.08.2013
2013թ. օգոստոսի 8-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել է

2013թ. օգոստոսի 8-ին "Ուկրշին" ԲԲԸ-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացրել է ՀՀ Լոռու մարզի Ուրասարի դոլերիտաին բազալտի հանքավայրի արդյունահանման նախագիծը: