ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
12.07.2013
«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն /ՀրազՋԷԿ/" ԲԲԸ՝ ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Շրջակա միջավայրի վրա թափոնների ազդեցության գնահատման նախագիծը"-04.07

"Բասա շին" ՍՊԸ` ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտ համայնքում կառուցվող "Դաստակերտ" ՓՀԷԿ-ի աշխատանքային նախագիծը-03.07

Նարեկ Գասպարյան` ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղի 45փ. 1/3 հասցեում գտնվող ԱԳԼՃԿ-ի նախագծային փաստաթղթերը-25.06

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: