ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
19.06.2013
2013թ. հունիսի 12-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Հայգյուղշիննախագիծ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Մեղրիի ինքնահոս ոռոգման համակարգի նախագիծը

"Հայնախագիծ" ԲԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի գլխավոր հատակագծի լրամշակման աշխատանքները

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: