ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
07.06.2013
2013թ. մայիսի 30-ից 31-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"ՋԻՆՋ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Գեղանուշի պոչատարի վթարային դատարկման ավազանների և հոսքուղու նախագծում" աշխատանքային նախագիծը-31.05

"Տեխնոման" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճքի ածխաթթվային հանքային ջրերի հանքավայրի արդյունահանման նախագիծը-30.05

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: