ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
29.05.2013
Ի լրացում 2013թ-ի մայիսի 31–ին ժամը 15:00-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում նախատեսված <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի հանրային քննարկումների անցկացման մասին հայտարարության

     2013թ-իմայիսի31–ին ժամը 15:00-ին ՀՀբնապահպանության նախարարությունում նախատեսված <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի հանրային քննարկումը տեղի կունենա նախարարության նիստերի դահլիճում՝  ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարության 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ: