ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
18.05.2013
2013թ-ի մայիսի 31–ին ժամը 15:00-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը կազմակերպում է <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի հանրային քննարկում

2013թ-ի մայիսի 31–ին ժամը 15:00-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը կազմակերպում է <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի հանրային քննարկում: Խնդրում ենք բոլոր շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, որոնք ցանկանում են մասնակցել այդ քննարկմանը, մինչև ս/թ-ի մայիսի 22-ը ժամը 13:00 գրանցվել ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունում 52 38 35 հեռախոսահամարով, կամ a.sukiasyan@mnp.am էլեկտրոնային հասցեով: