ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
15.05.2013
2013թ. մայիսի 7-ից 13-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Վառ ապագա" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Սյունիքի մարզի Վարդանիձորի գաբբրոների և գրանոդիորիտների հանքավայրի գաբբոների տեղամասի հանքի փակման ծրագիրը-7.05

"Մաքուր երկաթի գործարան" ԲԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության գործարանի վերազինման նախագիծը-8.05

"Վարատ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Երևանի գիպսատար կավերի և բազալտի հանքավայրի շահագործման նախագիծը-13.05

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: