ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
02.05.2013
2013թ. ապրիլի 23-ից մայիսի 2-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

<Ալումինա Քորփորեյշն> ՍՊԸ- ի ՀՀ Կոտայքի մարզի Թեժսարի նեֆելինային սիենիտների հանքավայրի աշխատանքային նախագծի բնապահպանական փորձաքննության գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու մասին:-2.05

"Արխիտոն" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքի գլխավոր հատակագիծը-26.04

"Գնդասար ՓՀԷԿ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Գետամեջ համայնքում Ակունք գետի վրա նախատեսվող "Գնդասար ՓՀԷԿ"-ի կառուցման նախագծային փաստաթղթերը-23.04

"Գեսալ Տուֆ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Շիրակի մարզի Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի "Գեսալ" տեղամասի արդյունահանման նախագիծը-23.04

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: