ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
18.04.2013
2013թ. ապրիլի 12-ից - 23-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Գեոթիմ" ՓԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի հանքաքարից կույտային տարրալվացման եղանակով ոսկու կորզման ծրագիրը-23.04

"Վիէրալսու" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արարատի մարզի Ռանչպար համայնքում գտնվող "Ալսու" ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի նախագիծը-19.04

"Էլկաս Արենցի" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Վայոց ձորի տրավերտինի հանքավայրի նախագիծը-18.04

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: