ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
05.04.2013
2013թ. ապրիլի 2-ից ապրիլի 4-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

Հարբովաս" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Շիրակի մարզի Անիի պեմզային տուֆի քար-2 հանքավայրի արդյունահանման նախագիծը-04.04

"Արմենիա" միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում նախատեսվող կաթսայատան աշխատանքային նախագծերը-03.04

"Արսնելա" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արարատի մարզի Այգեպատ գյուղում նախատեսվող Ա.Գ.Լ.Ճ.Կ-ի նախագծային փաստաթղթերը-03.04

"Ռուս ընդ Հար" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի վարչական տարածքում "Տիգրան Մեծ" ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագիծը-02.04

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: