ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
27.02.2013
2013թ. փետրվարի 21-ից 22-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

<Հուշ> ՍՊԸ-ի ՀՀ Լոռու մարզի Սարատովկայի բազալտի հանքավայրի ընդերքի տեղամասի աշխատանքային նախագիծը փորձաքննությունների ներկայացնելու մասին

"Մարցէներջի" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Լոռու մարզի Մարց համայնքում նախատեսվող "Մարցիգետ-1" ՓՀԷԿ-ի նախագծային փաստաթղթերը

"Դինո Գոլդ Մայնինգ Քամփնի" ՓԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան և Աճանան համայնքների տարածքում 21.6 հա տարածքի անտառվերականգնում ծրագրի աշխատանքային նախագիծը

"Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ" ՓԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Ագարակի բացահանքի ընդլայնման աշխատանքային նախագիծը

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: