ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
21.02.2013
2013թ. փետրվարի 19-ից 20-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Գրեյթ Վիկտորիա" ՓԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Երևան քաղաքի Իսահակյան N22/8 հասցեում գտնվող հանրախանութի ֆունկցիայով գետնանցման որպես առևտրի կենտրոնի վերակառուցման նախագիծը

"Կորսան-Կորվիամ Կոնստրուկցիոն" ԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արագածոտնի մարզի Փարպի համայնքում նախատեսվող բետոնի շաղախի պատրաստման արտադրամասի նախագիծը

"Նաիրի ՃՇՇ" ԲԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Կոտայքի մարզի Նորագյուղի անդեզիտաբազալտի և Եղվարդի ռիոլիտադացիտային հանքավայրերի հանքի փակման ծրագիրը

Ընդերքաբեր" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Սպանդարյանի բազալտի հանքավայրի հանքի փակման ծրագիրը

"Հարմնիկ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Շիրակի մարզի Քարափի տուֆի և բազալտի հանքավայրի շահագործման նախագիծը

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: