ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
08.02.2013
2013թ. փետրվարի 6-ից 8-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

Ներկայացվում է համաձայնեցման ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզական գյուղական համայնքի գլխավոր հատակագծի փոփոխման առաջադրանքը-07.02

"Արխիտոն" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար գյուղական համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքները-06.02

"Արխիտոն" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր գյուղական համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքները-06.02

"Արխիտոն" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոս գյուղական համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքները-06.02

"Արխիտոն" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ գյուղական համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքները-06.02

"Արխիտոն" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքները-06.02

"Պասեպ ինթերնեյշնլ" ՓԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արարատի մարզի Վանաշենի տրավերտինի հանքավայրի փակման ծրագիրը-06.02

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: