ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
21.01.2013
2013 հունվարի 14-ից 17-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել է հետևյալ նախագծերը

"Սամվել-Արտյոմ" ՍՊԸ- ՆերկայացվումէբնապահպանականփորձաքննությանԱրարատիմարզիօնիկսանմանմարմարի, տրավերտինիևգունավորփշրաքարիհանքավայրիփակմանծրագիրը-17.01

"Էյ-Ի-Ջի-Սերվիս" ՍՊԸ` ներկայացվումէբնապահպանականփորձաքննության"Սպիտակջուր" փոքրՀԷԿ-իաշխատանքայիննախագիծը-17.01

"Ալափմետ" ՓԲԸ- Ներկայացվումէբնապահպանականփորձաքննությանֆեռոհամաձուլվածքներիգործարանիաշխատանքայիննախագիծը-14.01

Նախագծինկարողեքծանոթանալ"Բնապահպանականփորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. ԵրևանԿոմիտաս29, հեռ. 22-02-18: