ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
27.12.2012
Դեկտեմբերի 25-ից 26-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել է հետևյալ նախագծերը

"Արիկո-Գոռ" ՓԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության թղթի արտադրության աշխատանքային նախագիծը

Արմավիրի քաղաքապետարան` ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Արմավիրի քաղաքային այգու խորքային հորի հորատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: