ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
21.12.2012
Դեկտեմբերի 15-ից 21-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել է հետևյալ նախագծերը

Օպելա" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Դիլիջան" ԱՊ վարձակալած տարածքում շին. աշխատանքների հաստատված նախագծերը

"Արխիտոն" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Սյունիքի մարզի "Տաթև" վանական համալիրի պահպանական գոտու կառուցապատման սխեմայի և էսքիզային փաստաթղթերի մշակման նախագիծը

Շումեն" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Լոռու մարզի Չքնաղ գետի վրա կառուցվելիք "Ստեփանավան-2" ՓՀԷԿ-ի նախագիծը

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: