ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
13.12.2012
Դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

"Արգաս" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արագածոտնի մարզի Շղարշիկի տուֆի հանքավայրի շահագործման նախագիծը

"Հազար ու մեկ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Լոռու մարզում Կաթնառատ համայնքում նախատեսվող "Ձորագետ-5" ՓՀԷԿ-ի փոփոխված աշխատանքային նախագիծը

"Վի-Ար-Բի Կոնցեռն" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Լոռու մարզում Կաթնառատ համայնքում նախատեսվող "Ձորագետ-6" ՓՀԷԿ-ի փոփոխված աշխատանքային նախագիծը

Նախագծերին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: