ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
11.12.2012
Դեկտեմբերի 7-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել է հետևյալ նախագիծը

"Արթուր-91" ՍՊԸ - Ներկայացվում է ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ տուֆերի հանքավայրի հարավային տեղամասի ընդլայնման արդյունահանման նախագիծը

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18: