ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
09.11.2017
Մշակվում է <<Տաթևի Անապատ>> ՍՊԸ-ի՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Տանձատափ համայնքի վարչական տարածքում <<Անապատ-1>> փհէկ-իշ ենքին կից կառուցված ճնշումային ավազանից <<Անապատ-2>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման նպատակով ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն,  մշակվում  է <<Տաթևի Անապատ>> ՍՊԸ-ի՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Տանձատափ համայնքի վարչական տարածքում <<Անապատ-1>> ՓՀԷԿ- ի շենքին կից կառուցված ճնշումային ավազանից    <<Անապատ-2>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման նպատակով  ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա  2017 թվականի նոյեմբերի 14-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,  5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

 ՀՀ բնապահպանության նախարարություն