ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծեր

 

Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագիծ 2021թ․

Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագիծ 2020թ