ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լիցենզիաներ եվ թույլտվություններ

2024 թվական

 

«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված արտահանման և ներմուծման թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

                  1-ին եռամսյակ

Վայրի կենդանիներ և առանձին վայրի բույսեր, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է արտահանման դեպքում-մեկանգամյա լիցենզիաների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                  1-ին եռամսյակ  

Կնքված բնական կենդանական պաշարների օգտագործման պայմանագրերի վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                  1-ին եռամսյակ  

ՀՀ տարածքից բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ արտահանելու ու ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                  1-րդ եռամսյակ   

Սևանա լճում սիգ ձկնատեսակի արդյունագործական որսի նպատակով կազմված պայմանագրեր  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

               2024թ. 1-ին եռամսյակի ընթացքում Սևանա լճում սիգ ձկնատեսակի արդյունագործական որսի նպատակով կազմվել է 9 պայմանագիր` 256946.9 կգ: 

2023 թվական

 

«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված արտահանման և ներմուծման թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

                 4-րդ եռամսյակ  

                 3-րդ եռամսյակ  

                 2-րդ եռամսյակ  

                  1-ին եռամսյակ  

Վայրի կենդանիներ և առանձին վայրի բույսեր, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է արտահանման դեպքում-մեկանգամյա լիցենզիաների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                   4-րդ եռամսյակ  

                   3-րդ եռամսյակ  

                   2-րդ եռամսյակ  

                   1-ին եռամսյակ  

ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիների և կենդանաբանական հավաքածուների ու առանձին նմուշների արտահանման և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                  2-րդ եռամսյակ  

                  1-րդ եռամսյակ  

Կնքված բնական կենդանական պաշարների օգտագործման պայմանագրերի վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                   2-րդ եռամսյակ  

                   1-ին եռամսյակ  

ՀՀ տարածքից բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ արտահանելու ու ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                  3-րդ եռամսյակ   

Սևանա լճում սիգ ձկնատեսակի արդյունագործական որսի նպատակով կազմված պայմանագրեր  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

            2023թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում Սևանա լճում սիգ ձկնատեսակի արդյունագործական որսի նպատակով կազմվել է 7 պայմանագիր` 299808 կգ:

            2023թ. 2-րդ եռամսյակի ընթացքում Սևանա լճում սիգ ձկնատեսակի արդյունագործական որսի նպատակով կազմվել է 8 պայմանագիր` 299943 կգ:

2022 թվական
Վայրի կենդանիներ և առանձին վայրի բույսեր, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է արտահանման դեպքում-մեկանգամյա լիցենզիաների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                   4-րդ եռամսյակ  

                   3-րդ եռամսյակ  

                   2-րդ եռամսյակ  

ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիների և կենդանաբանական հավաքածուների ու առանձին նմուշների արտահանման և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                  3-րդ եռամսյակ  

                  2-րդ եռամսյակ  

«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված արտահանման և ներմուծման թույլտվությունների վերաբերյալ  ՏԵՂԵԿԱՆՔ

                   4-րդ եռամսյակ  

                   3-րդ եռամսյակ  

                   2-րդ եռամսյակ  

                   1-ին եռամսյակ  

Կնքված բնական կենդանական պաշարների օգտագործման պայմանագրերի վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                  3-րդ եռամսյակ  

                  2-րդ եռամսյակ  

                  1-ին եռամսյակ  

2021 թվական
Կնքված բնական կենդանական պաշարների օգտագործման պայմանագրերի վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                  3-րդ եռամսյակ

                  2-րդ եռամսյակ 
 

ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիների և կենդանաբանական հավաքածուների ու առանձին նմուշների արտահանման և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                  3-րդ եռամսյակ

                  2-րդ եռամսյակ

                     1-ին եռամսյակ
 

ՀՀ տարածքից բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ արտահանելու ու ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվություններ

                  4-րդ եռամսյակ

Վայրի կենդանիներ և առանձին վայրի բույսեր, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է արտահանման դեպքում-մեկանգամյա լիցենզիաների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                  4-րդ եռամսյակ

                  3-րդ եռամսյակ

                  2-րդ եռամսյակ

                     1-ին եռամսյակ
 

«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված արտահանման և ներմուծման թույլտվությունների վերաբերյալ  ՏԵՂԵԿԱՆՔ

                   4-րդ եռամսյակ  

                   3-րդ եռամսյակ       

                      2-րդ եռամսյակ

                  1-ին եռամսյակ

2020 թվական

2020թ.

2020թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու թույլտվություններ վերաբերյալ Տեղեկատվություն


2020թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում 2020թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում վայրի կենդանիներ և առանձին վայրի բույսեր, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է արտահանման դեպքում-մեկանգամյա լիցենզիաների վերաբերյալ Տեղեկատվություն


2020թ.4-րդ եռամսյակի ընթացքում «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված արտահանման և ներմուծման թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՆՔ


2020թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիների և կենդանաբանական հավաքածուների ու առանձին նմուշների արտահանման և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ  Տեղեկատվություն


2020թ. 3-րդ եռամսյակի ընթացքում «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված արտահանման և ներմուծման թույլտվությունների վերաբերյալ   ՏԵՂԵԿԱՆՔ


2020թ. 3-րդ եռամսյակի ընթացքում կնքված բնական կենդանական պաշարների օգտագործման պայմանագրերի վերաբերյալ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


2020թ. 1-ին և 2 և 3-րդ եռամսյակի ընթացքում բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու թույլտվություններ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


2020թ. 3-րդ եռամսյակի ընթացքում ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիների և կենդանաբանական հավաքածուների ու առանձին նմուշների արտահանման և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ Տեղեկատվություն


2020թ.առաջին կիսամյակի ընթացքում «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված արտահանման և ներմուծման թույլտվությունների վերաբերյալ  ՏԵՂԵԿԱՆՔ


2020թ. 1-ին եռամսյակի ընթացքում ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիների և կենդանաբանական հավաքածուների ու առանձին նմուշների արտահանման և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակի ընթացքում բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու թույլտվություններ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


2019թ./առ 08.11.2019թ./ կնքված բնական կենդանական պաշարների օգտագործման պայմանագրերի վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 


2019թ. 3-րդ եռամսյակի ընթացքում ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիների և կենդանաբանական հավաքածուների ու առանձին նմուշների արտահանման և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. ընթացքում /առ 30.06.2019թ./ ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիների և կենդանաբանական հավաքածուների ու առանձին նմուշների արտահանման և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ   ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


2018թ. ընթացքում «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված արտահանման և ներմուծման թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՆՔ


2018թ. ընթացքում ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիների և կենդանաբանական հավաքածուների ու առանձին նմուշների արտահանման և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ2018 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում տրամադրված՝ ՀՀ տարածքից բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ արտահանելու ու ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2018 թվականի 2-րդ և 3-րդ եռամսյակների ընթացքում տրամադրված՝ ՀՀ տարածքից բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ արտահանելու ու ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2018 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում  Բնապահպանության նախարարության կողմից ՀՀ տարածքից բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ արտահանելու ու ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվություններ  չեն տրամադրվել:2016 և 2017թթ. ընթացքում «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՆՔ


2017 թվականի. ընթացքում /առ 11.12.2017թ./ ՀՀ տարածքից բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ արտահանելու ու ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվություններ 


11.12.2017 թվականի դրությամբ տրամադրված  արտահանման լիցենզիաներ


2017 թվականի հուլիս – սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՆՔ