ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

«Վայոց Ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի անտառաշինական նախագիծը (անտառակառավարման պլանը) հաստատելու մասին կառավարման պլան (2023-2032)  (Հրաման N64-Լ 04.03.2024թ.)
«Սևքարի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի 2021-2030 թթ․ կառավարման պլան (Հրաման N337-Լ 28.09.2022թ. )
«Սիսիանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի 2021-2030 թթ․ կառավարման պլան
«Ճամբարակի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի կառավարման պլան 2021 – 2030թթ