ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ջրօգտագործման թույլտվություններ

Ջրօգտագործման թույլտվության հայտի ձևը   Ներբեռնել...

Ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման սխեմա    Ներբեռնել...

Ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթերը   Ներբեռնել...

 

Տրամադրված թույտվությունների մասին տեղեկատվություն