РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
13.03.2024
Относительно представленной ЗАО Медицинский центр «Наири» заявки на реконструкцию медицинского центра и предварительную оценку воздействия на окружающую среду строительства новых корпусов

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին»  ՀՀ օրենքով (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն), ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով համաձայն` 2024թ. մարտի 25-ին՝ ժամը 12:00-ին, Երևան քաղաքի Տերյան փ. 44 հասցեում՝ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրում տեղի կունենա «Նաիրի» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից Կենտրոն վարչական շրջանի Պարոնյան փողոց 21 հասցեում գործող բժշկական կենտրոնի վերակառուցման և նոր մասնաշենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկում (2-րդ քննարկում):
ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N1325-Ն որոշման հավելվածով սահմանված ժամկետներում՝ հայտի վերաբերյալ առաջարկություններն ու դիտողությունները գրավոր կարող են ներկայացվել շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ին:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.env.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, 011/22-02-17, 011/22-02-18: